Op 10 november 2014 werd het eerste certificaat KNSA Basiscertificering aan onze vereniging uitgereikt. Hiermee kregen we de KNSA-erkenning waarmee we per 1 januari 2015 aan de eisen van de wetgever konden voldoen. De basiscertificering richt zich vooral op veiligheid, ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en op de naleving van Wet- en Regelgeving. De geldigheid van een certificaat is vier jaar en inmiddels zijn we meerdere malen aan een audit onderworpen en alle audits met vlag en wimpel doorlopen. Ons laatst toegekende certificaat geldig tot 5 januari 2027.

 

Meerdere bestuursleden hebben de KNSA cursus Verenigingsbestuurder gevolgd. Met de daar opgedane kennis zijn we nog beter in staat om inhoud te geven aan het NOC*NSF actieplan: Samen naar een veiliger sportklimaat. Daarmee zijn we ook een zogenoemde VSK- vereniging.