De minimumleeftijd waarop je als lid kunt worden toegelaten is 18 jaar. Onze vereniging kent daarnaast het jeugdlidmaatschap. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. Het jeugdlidmaatschap eindigt met ingang van het boekjaar volgend op het jaar waarin je 18 bent geworden.

 

Totdat je 18 bent, mag je de schietoefeningen met vuurwapens uitsluitend onder begeleiding van een instructeur of “VVF-er” (Verenigings-Veiligheids-Functionaris) doen.

De toelating tot het (junior)lidmaatschap verloopt in een aantal stappen:

 

  • Je bent 18 jaar of ouder en verzoekt om als aspirant te worden toegelaten;

  • Je bent tussen de 14 en 18 jaar en verzoekt om toelating als junior-aspirant;

  • In een gesprek met de daartoe door het bestuur aangewezen functionaris toon je aan dat je een juiste en gemotiveerde interesse hebt in de schietsport. Na toetsing door het bestuur en de daartoe aangewezen ballotagecommissie, kan er worden overgegaan tot toelating als aspirant of junior-aspirant van de vereniging. Iedere aspirant passeert de ballotagecommissie. De commissie kan het bestuur adviseren om de toelating tot de vereniging te verlenen, maar ook om die te weigeren. Wij hanteren een aspirantenperiode van minimaal 6 maanden;

  • Je vult het aanvraagformulier senior-aspirant of aanvraagformulier junior-aspirant volledig in en overhandigt het ondertekend en in persoon aan het bestuur. Op het aanvraagformulier junior-aspirant is/zijn de handtekening(en) van je ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) vereist;

  • Je overlegt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een geldig verlof;

  • Je beschikt al over een geldige sportschutterslicentie KNSA of laat die door de vereniging bij de KNSA aanvragen;

  • Ben je nog geen verlofhouder? Dan ben je verplicht om onze introductiecursus veiligheid en wapenbeheersing met goed gevolg te doorlopen;

  • Na de aspirantenperiode, die minimaal 6 maanden duurt, mag je het lidmaatschap of juniorlidmaatschap aanvragen.