De schietsport is een leuke hobby, waar wel enkele kosten aan zijn verbonden. U kunt denken aan de verplichte afdracht aan de KNSA, de contributie voor het lidmaatschap bij de vereniging, de kosten voor munitie en eventueel kosten voor schietaccessoires en later uw eigen wapen en wapenkluis. Hieronder alvast informatie over afdracht en contributie.

De kosten voor het lidmaatschap (inclusief de verplichte afdracht aan de KNSA) zijn voor 2024 vastgesteld op:

éénmalig inschrijfgeld SV Voordorp 
Senioren € 75,-
Junioren vrijgesteld

Jaarlijkse contributie (incl. KNSA-afdracht)
Jeugdlid C (t/m 14 jaar) € 122,-
Jeugdlid B (15-17 jaar) € 122,-
Jeugdlid A (18-20 jaar) € 127,-
Seniorlid € 207,50
Junior aspirant B en C € 122,-
Junior aspirant A € 127,-
Senior aspirant € 207,50

De hierboven vermelde contributiebedragen gelden voor leden/aspiranten die via SV Voordorp als contributief lid bij de KNSA zijn ingeschreven. Voor diegenen die bij een andere vereniging de KNSA afdracht betalen, de zogenaamde niet-contributieve leden, geldt een reductie op de contributiebijdrage van:

    • € 42,50 voor senior leden/aspiranten,

    • € 17,-    voor junior leden/aspiranten B en C

    • € 22,-    voor junior leden/aspiranten A

Onder voorwaarden bestaat er de mogelijkheid om een betalingsregeling met de penningmeester overeen te komen. Een verzoek hiertoe aan de penningmeester zal vertrouwelijk worden behandeld.

Ons bankrekeningnummer: NL 26 INGB 0002800815 t.n.v. SV Voordorp