Samen naar een veiliger sportklimaat

Meerdere bestuursleden hebben de  de KNSA  cursus verenigingsbestuurder gevolgd. Met de daar opgedane kennis zijn we nog beter in staat om inhoud te geven aan het NOC*NSF actieplan: Samen naar een veiliger sportklimaat. Daarmee zijn we ook een z.g. VSK- vereniging.