Onze certficering

Op 10 november 2014 werd het certificaat KNSA Basiscertificering aan onze vereniging uitgereikt. Daarmee kregen we de KNSA-erkenning dat werd voldaan aan de eisen die de wetgever per 1 januari 2015 aan schietsportverenigingen ging stellen. De basiscertificering richt zich vooral op veiligheid, ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en op de naleving van Wet- en Regelgeving. De geldigheid van het certificaat loopt tot 10 november 2018. Voor die datum heeft de KNSA onze vereniging aan een nieuwe audit onderworpen en heeft de vereniging de audit met vlag en wimpel doorlopen. Het certificaat is wederom voor 4 jaar geldig tot 10 november 2022.

Overzicht van alle KNSA-basisgecertificeerde verenigingen Nederland

Meerdere bestuursleden hebben de  de KNSA  cursus verenigingsbestuurder gevolgd. Met de daar opgedane kennis zijn we nog beter in staat om inhoud te geven aan het NOC*NSF actieplan: Samen naar een veiliger sportklimaat. Daarmee zijn we ook een z.g. VSK- vereniging.